Splošni pogoji sodelovanja:

 

Nosilec in lastnik spletne strani www.notranje-pohistvo.com je podjetje MDS, Dejan Šarčević s.p., registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Sklenitev sodelovanja – način in pogoji:

  • Naročnik ob sklenitvi sodelovanja soglaša z objavo kontaktnih podatkov podjetja na strani www.notranje-pohistvo.com, vključno z referencami ter predstavitvijo dejavnosti podjetja.
  • Ponudnik se zavezuje da bodo vsi podatki naročnika vključno z referencami in opisi objavljeni zgolj pri objavi naročnika ter da ne bodo posredovani in objavljeni pri konkurenčnih podjetjih oziroma posredovani tretjim osebam.
  • Sodelovanje je vezano na obdobje 12 mesecev, izjemoma tudi na obdobje 6 mesecev. Avtomatskega podaljšanja prisotnosti po izteku obdobja sodelovanja 6 oziroma 12 mesecev NI.
  • Sklenitev sodelovanja: sodelovanje začne veljati z dnem, ko naročnik s strani ponudnika (MDS, Dejan Šarčević s.p.) prejme elektronsko sporočilo z povezavo do pripravljene vsebine naročnika (kontaktni podatki, slike, opisi), vključno z ceno, pogoji, načinom in obdobjem sodelovanja.
  • Za zneske manjše vrednosti zadostuje že elektronski dogovor poslan s strani ponudnika na naslov naročnika. Tekom sodelovanja ima naročnik vse popravke in spremembe (kontaktni podatki, opisi in slike) brezplačne in vključene v dogovorjeno ceno sodelovanja.
  • Prisotnost pri projektu www.notranje-pohistvo.com je standardna, kar pomeni da ponudnik ob morebitni sklenitvi posla naročnika, ki ga je pridobil na strani www.notranje-pohistvo.com ni upravičen do nikakršne provizije.
  • Fakturo za opravljeno storitev naročnik prejme bodisi po elektronski pošti, bodisi na sedež podjetja, odvisno od medsebojnega dogovora.
  • Zavrnitev sodelovanja je možna v roku 15 dni od sklenitve sodelovanja po elektronski pošti na naslov info@notranje-pohistvo.com ali priporočeno po pošti na sedež podjetja MDS, Dejan Šarčević s.p.
  • Po izteku 15 dni od sklenitve sodelovanja je vsaka zavrnitev brezpredmetna

Reševanje sporov
V primeru morebitnega spora je pristojno sodišče po sedežu ponudnika storitve.

 

OSEBNI PODATKI IN NJIHOVO VAROVANJE

Na spletnem mestu www.notranje-pohistvo.com zbiramo osebne podatke ponudnikov v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov (kratko: uredba GDPR) z namenom posredovanja povpraševanj le tem ter z namenom predstavitve ponudnika ter možnosti kontaktiranja potencialnega naročnika posameznega ponudnika.

Podatke ponudnikov, objavljenih na spletnem mestu www.notranje-pohistvo.com ne posredujemo tretjim osebam in jih objavimo zgolj v primeru, da nam jih ponudnik zaupa ter da z njihovo objavo soglaša. Ob objavi podatkov posameznega ponudnika, je ponudnik o tem tudi obveščen po elektronski pošti na spletni naslov, katerega nam je zaupal.

Podatki objavljeni na spletnem mestu www.notranje-pohistvo.com: telefon, fax, e-pošta, spletna stran, naziv podjetja, naslov podjetja, …

Obiskovalci (tretje osebe) spletnega mesta www.notranje-pohistvo.com lahko podatke ponudnikov uporabijo izključno z namenom posredovanja povpraševanja za storitve, katere ponudnik izvaja. Vsaka druga oblika uporabe podatkov ponudnikov ni dovoljena.

 

MDS, Dejan Šarčević s.p.,
Pregljeva ulica 1,
1230 Domžale